ИТ търговете в България

Търговете в България за ИТ по Закона за обществени поръчки (ЗОП) от независим източник (2000 - 2011):

единадесет години и четири кабинета - колко, за какво и кой

Националните информационни системи в България

Националните информационни системи в България: състояние и бъдеще

Електронното правителство и Здравната ИС – какви са инвестициите до момента и какво е постигнато.

Участници

Във форума ще бъдат поканени за участие официални представители на:

 

1. ИТ компании

 

2. Изпълнителната власт, в лицето на:

- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: за Електронното правителство;

- Министерство на финансите: за ИС в НАП и Митниците;

- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: за ИС в големите държавни дружества;

- Министерство на здравеопазването и НЗОК: за ИС в здравеопазването;

- Министерство на правосъдието: за ИС в съдебната система;

- Национален осигурителен институт: за ИС и модела в пенсионната система.

 

3. Законодателната власт, в лицето на:

Народно събрание, специализирани комисии

 

4. Бизнеса, в лицето на:

БАИТ, БАСКОМ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на застрахователите в България, Фондация „Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии”, Асоциация на индустриалния капитал в България

 

5. Важни национални ведомства и програми, в лицето на:

Оперативна програма „Административен капацитет”, Оперативна програма „Конкурентоспособност”, Оперативна програма „Човешки ресурси”